1+X课证融通:江苏电子信息职业学院【2023.05.20】
75人

1+X课证融通:江苏电子信息职业学院【2023.05.20】

价格 免费
班级有效期: 2023-07-27

   大数据应用开发(Python)职业技能等级证书课证融通
    江苏电子信息职业学院

 

 •     
 •     
      

  培训时间

      
  1、培训时长:中级课程总共128个学时
      
  2、培训地点:培训以线上云课堂形式进行
      
      
 •     
 •     
      

  培训目标

      
      本课程旨在为各相关专业院校提供“大数据应用开发(Python)”职业技能等级证书相匹配的专业课程和实训项目培训,增强院校课程对接大数据相关企业岗位的需求,提高大学生职业技能水平和实践项目开发能力。
      
      
 •     
 •     
      

  培训形式

      
      在本次培训中,学生可在泰迪云课堂学习关于大数据应用开发(Python)课程大纲中涉及的所有课程内容和所涉及到的企业案例。案例课程以企业需求为导向,通过与主流企业建立密切合作关系,将企业的教育资源融入到教学体系中,确保学生学习到最先进和实用的大数据技术。学习完课程后,学生可以参加大数据应用开发(Python)模拟考试,为将来参加大数据应用开发(Python)认证考试汲取经验,为走向工作岗位奠定坚实的基础。
      
      
  •         
  •         
           

   课程大纲

           
   课程模块:Python数据分析与应用、Python数据分析实训、Python数据可视化、Python网络爬虫实战、Hadoop大数据技术基础 
           
   项目实战:
           
   《流浪地球》豆瓣影评采集
           市财政收入分析及预测
           运营商流失用户分析
           城市公交用户出行分析
           
    
           
    
           
    
           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                       

   #

                       
                       

   课程内容

                       
                       

   学习平台

                       
                       

   1

                       
                       

   Python数据分析与应用

                       
                       

   泰迪云课堂

                       
                       

   2

                       
                       

   Python数据分析实训

                       
                       

   泰迪云课堂

                       
                       

   3

                       
                       

   Python数据可视化

                       
                       

   泰迪云课堂

                       
                       

   4

                       
                       

   Python网络爬虫实战

                       
                       

   泰迪云课堂

                       
                       

   5

                       
                       

   Hadoop大数据基础

                       
                       

   泰迪云课堂

                       
                       

   6

                       
                       

   《流浪地球》豆瓣影评采集

                       
                       

   泰迪云课堂

                       
                       

   7

                       
                       

   市财政收入分析及预测

                       
                       

   泰迪云课堂

                       
                       

   8

                       
                       

   运营商流失用户分析

                       
                       

   泰迪云课堂

                       
                       

   9

                       
                       

   城市公交用户出行分析

                       
                       

   泰迪云课堂

                       
           

   点击查看详情

           

    

           
           
           
  •